Šta je zajedničko jednoj crkvi, oblakoderu, telefonskoj centrali, ministarstvu, tvrđavi i spomeniku?

Počelo je zadatkom za učenike II razreda Filološke gimnazije da prateći rutu tragom srednjovekovnog Beograda povežu znanja o srpskoj srednjovekovnoj umetnosti sa svakodnevnim životom danas, da bi preraslo u virtuelnu mapu na kojoj su zabeležene njihove misli, ideje, talenti i interesovanja u formi crteža, ilustracija, fotografija, tekstova, prezentacija, reportaža i animacija, pa i složenih filmskih zahvata.
x
  


Anđela Grujičić, Marija Matić, Milena Nedić II7 


Anđela Grujičić, Marija Matić, Milena Nedić II7 
Manakova kućaAndrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Petra Lađevac, Ivana Dadić, Anđela Stanojević, Katarina Jakovljević II7


Helena Stošić II4Jovana Savić II6
Tara Radojičić II1
Andrej Jakovljević, Tatjana Grigorijev, Hristina Kljovanik II3


Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7


Osnovna škola "Isidora Sekulić"Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7


Isidora Đorđević, Milica Ubović, Anja Šuvaković, Nina Budimir II3
Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Sara Škaljak II7Ana Jovanović, Katarina Životić, Milica Lekić, Iva Milivojević, Lara Đilas II6Anđela Grujičić, Marija Matić, Milena Nedić II7 
Vaznesenjska crkva
Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Nina Marić, Danica Đerić, Anja Kotarčević, Ina Stanković II3Ana Jovanović II6


Foto: Vladimir Dimitrijević II5Ana Jovanović, Katarina Životić, Milica Lekić, Iva Milivojević, Lara Đilas II6Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Ana Jovanović, Katarina Životić, Milica Lekić, Iva Milivojević, Lara Đilas II6
Beograđanka, predstava despota Stefana Lazarevića i plaketa s poemom Lament nad Beogradom, reljefi Nebojše Mitrića
Ana Kučeković, Kristina Marinkovski, Milica Popović, Selena Nešović, Jovana Ivanković, Đorđe Todorović II2Foto: Lara Đilas i Iva Milivojević II6Foto: Lara Đilas i Iva Milivojević II6Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Isidora Đorđević, Milica Ubović, Anja Šuvaković, Nina Budimir II3Helena Stošić II4
Helena Stošić II4
Helena Stošić II4


Foto: Vladimir Dimitrijević II5

Ana Kučeković, Kristina Marinkovski, Milica Popović, Selena Nešović, Jovana Ivanković, Đorđe Todorović II2
Isidora Đorđević, Milica Ubović, Anja Šuvaković, Nina Budimir II3
Nina Marić, Danica Đerić, Anja Kotarčević, Ina Stanković II3

Crkva Svetog MarkaAndrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Helena Stošić II4
Nina Marić, Danica Đerić, Anja Kotarčević, Ina Stanković II3

Petra Lađevac, Ivana Dadić, Anđela Stanojević, Katarina Jakovljević II7Mia Žujko II6
Saška Katić II6
Katarina Životić II6
Ruska crkva
Ana Jovanović, Katarina Životić, Milica Lekić, Iva Milivojević, Lara Đilas II6


Zgrada stare telefonske centrale, projekat arhitekte Branka Tanazevića

Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Helena Stošić II4
Crtež detalja sa fasade Stare telefonske centrale, Helena Stošić II4


Pogled ka Starom dvoruFoto: Vladimir Dimitrijević II5
Ana Kučeković, Kristina Marinkovski, Milica Popović, Selena Nešović, Jovana Ivanković, Đorđe Todorović II2
Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7

Dom Vukove zadužbine (zgrada bivšeg Ministarstva prosvete, arhitekta Branko Tanazević)
Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Foto: Vladimir Dimitrijević II5Iva Larisa Anđelić II6Foto: Vladimir Dimitrijević II5
Palata AtinaPetra Lađevac, Ivana Dadić, Anđela Stanojević, Katarina Jakovljević II7Ana Jovanović, Katarina Životić, Milica Lekić, Iva Milivojević, Lara Đilas II6
Hotel Moskva
Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Ana Jovanović, Katarina Životić, Milica Lekić, Iva Milivojević, Lara Đilas II6
Knez Mihailova
Petra Lađevac, Ivana Dadić, Anđela Stanojević, Katarina Jakovljević II7


Nastup

Zgrada SANUAndrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Sara Škaljak II7
Nada Simić II7Ana Jovanović, Katarina Životić, Milica Lekić, Iva Milivojević, Lara Đilas II6Ana Kučeković, Kristina Marinkovski, Milica Popović, Selena Nešović, Jovana Ivanković, Đorđe Todorović II2
Kalemegdanskim stepenicama ka PobednikuAna Jovanović, Katarina Životić, Milica Lekić, Iva Milivojević, Lara Đilas II6Anđela Grujičić, Marija Matić, Milena Nedić II7 
Sara Škaljak II7


Petra Lađevac, Ivana Dadić, Anđela Stanojević, Katarina Jakovljević II7Anđela Grujičić, Marija Matić, Milena Nedić II7 
Sandra Rajačić II4Helena Stošić II4


Andrej Erčić, Mia Marinković, Tatjana Spasojević, Đorđe Milovanović II7
Sara Škaljak II7