sr | en                  
   
 
 

Program i lista predavača/ica

 
Međunarodna letnja akademija „(Bez)granični identiteti“ _ je zamišljena kao multidisciplinarna platforma koja će okupiti određen broj mladih stručnjaka iz zemlje i inostranstva i pružiti im neophodna teorijska i praktična znanja i mogućnost da kroz razmenu iskustava, percepcija i razmišljanja doprinesu i uključe se u procese formiranja i komuniciranja savremenog identiteta Srbije.

Metodološki pristup akademije bazira se na teorijsko-praktičnoj interdisciplinarnoj analizi i preispitivanju opšteg koncepta formiranja i kanala komuniciranja identiteta jedne zemlje. Posebno značajan aspekt akademije je njena zasnovanost na ličnim iskustvima i percepcijama učesnika/ca, kao i pružanje mogućnosti da se upoznaju s ključnim generatorima savremenog identiteta Srbije, čime će im se omogućiti da pruže doprinos identifikovanju adekvatnih načina prezentacije zemlje na međunarodnom nivou.

Tematski okvir akademije će obuhvatiti opšti koncept identiteta, zatim koncept nastajućeg evropskog identiteta i, u datom kontekstu, primere različitih načina očuvanja specifičnosti i usklađivanja različitosti. Osim toga akcenat će biti stavljen na savremeni identitet Srbije i predstavljanje različitih faktora koji utiču na njegovo formiranje, kao i različite vidove i načine njegovog komuniciranja


Lista predavača/ica

 • Andrea Brbaklić (ERSTE Bank a.d. Novi Sad) - “Kako (ponovo) izgraditi/poboljšati reputaciju Srbije - pogled spolja i iznutra"
 • António Eduardo Mendonça (Centar za sovjetska i post-sovjetska istrazivanja, Lisabon, Portugalija) – “Uloga nasleđa i kolektivnog sećanja u formiranju savremenog identiteta“
 • Božo Skoko (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska) - „Strategije upravljanja nacionalnim identitetom“
 • Davor Džalto (umetnik, istoričar umetnosti, Srbija) – “Identitet između"
 • Jean Francois Mattei (Uiverzitet Nice Sophia Antipolis, Francuska) – “Identitet evropske kulture”
 • Milena Dragićević Šešić (Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija) – “Preplićući identiteti – novi ključni narativi srpskih hibridnih identiteta – umetnički izazovi”
 • Mileta Prodanović (Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija) –“Razapeti između ćirilice i latinice - o urbanoj (ne)pismenosti”
 • Monika Mokre (Institut za istraživanje evropskih integracija, Austrijska akademija nauka, Beč, Austrija) – “Zbog čega evropski identitet?”
 • Nadežda Milenković (ekspertkinja za marketing, Srbija) – “Interni marketing – kako promovisati državu građanima koji u njoj žive”
 • Nikolai Vukov (Univerzitet Sofija, Bugarska) – “Postsocijalistički identiteti, transformacije i predstave”
 • Predrag Marković (Institut za savremenu istoriju, Beograd, Srbija) -  "From Brother to Other:  regionalni identiteti između zajedništva,  konflikta i koegzistencije"
 • Tanja Ostojić (umetnica, Berlin) – “Prelaženje granica: razvoj različitih umetničkih strategija”
 • Vladimir Mihić (Filozofski fakultet, grupa za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija) – “Srbija viđena iz daleka”
 • Zoran Erić (Muzej savremene umetnosti Beograd)- “Novobeogradska susedstva”

Pored navedenih predavanja/radionica u okviru zvaničnog programa akademije biće predstavljene prezentacije tematski srodnih istraživanja i relevantnih projekata i praksi:
 • Velimir Ćurgus Kazimir (Medijska dokumentacija EBART Consulting) - "Predstava kulture u medijima"
 • Vesna Jovanović (Narodna biblioteka Srbije)
 • Miloš Samardžić (Kancelarija Vlade RS za evropske integracije)
 • Bojana Bursać - “Jedan od mogućih pogleda na komponente identiteta Beograda"
 • Ljiljana Rogač - “Redefinisanje identiteta i imidža Srbije u kontekstu evropskih integracija”

Poseban segment zvaničnog programa akademije predstavlja panel diskusija na temu „Savremeni evropski identitet—Srbija: izazovi i perspektive“

Učesnici/e u panel diskusiji

 • Jean Francois Mattéi (Univerzitet Nice Sophia Antipolis, Francuska)
 • Goran Svilanović (bivši Ministar inostranih poslova SCG)
 • Predrag Marković (Institut za savremenu istoriju Beograd)
 • Borka Pavićević (Centar za kulturnu dekontaminaciju)
 • Miodrag Jakšić (Ministarstvo za dijasporu RS)
 • Milica Delević Đilas, moderatorka (Ministarstvo spoljnih poslova RS)