sr | en                  
   
 
 

Kreativna reciklaža Beograda

 
                                            
Senzibilizacija zajednice o industrijskom nasleđu kao delu savremenog identiteta grada

Beograd, oktobar-decembar 2008.

Kontekst_
Reciklaža je postala veoma značajna modernim društvima koja teže održivosti životne sredine. Pokušavajući da sačuvamo, ponovo upotrebimo i recikliramo izgubljeno, pronalazimo novi život u svemu, od boca i kutija do odeće, vozila i zgrada.
Poslednjih decenija veliki broj napuštenih industrijskih objekata širom Evrope je uspešno adaptiran i dobio je nove funkcije. Korist koju zajednica može da ima od prenamene i korišćenja napuštenih industrijskih objekata i struktura, pored uštede energije i ostalih pozitivnih socio-kulturnih efektata reciklaže vrednih resursa nasleđa, jeste i njegov doprinos ostvarivanju održivog razvoja lokalne zajednice.
Na žalost, osim nepovezanih i sporadičnih inicijativa, u Srbiji, kao i u Beogradu, praksa kvalitetne zaštite i uključivanja objekata industrijskog nasleđa u društveno-ekonomski razvoj zajednice kojoj pripadaju, još uvek nije ustanovljena. S druge strane, postoji veliki broj prostora i napuštenih zgrada čijom bi se kvalitetno sprovedenom adaptacijom i stavljanjem u novu funkciju mogao sačuvati kulturno-istorijski značaj koji poseduju i obezbediti ekonomska nezavisnost i održivost.

Ideja_
U uslovima ubrzane društveno-ekonomske tranzicije našeg društva koja podrazumeva i sve veću okrenutost tržišno orijentisanom poslovanju i najčešće neadekvatnu privatizaciju, sve je izraženija pretnja da će većina napuštenih industrijskih objekata na teritoriji Beograda, čiji kulturno-istorijski značaj u većini slučajeva nije na propisan način valorizovan, biti nepovratno izgubljena.
Adaptacija napuštenih industrijskih objekata predstavlja izazov za arhitekte i dizajnere u pronalaženju inovativnih i kreativnih rešenja za njihovu prenamenu, dok određivanje novih funkcija pomenutih prostora i njihova prenamena za sadržaje koji će na najbolji način odgovoriti na potrebe lokalne zajednice predstavljaju odgovoran zadatak za kulturne menadžere i operatere, predstavnike lokalne samouprave, civilnog i poslovnog sektora, ali i za svakog pojedinca koji bi, vrednujući ih na pravi način, doprineo da se od njih načine delatni spomenike kulture od višestruke koristi za lokalnu zajednicu čiji sastavni deo čine.

Akcija_
Projekat „Kreativna reciklaža Beograda – Senzibilizacija zajednice o industrijskom nasleđu kao delu savremenog identiteta grada“ je, s jedne strane,  usmeren na unapređenje politika i praksi u postojećem sistemu zaštite i revitalizacije industrijskog nasleđa i na edukaciju i razvijanje svesti najšire javnosti o potrebi zaštite i mogućnostima uključivanja industrijskog nasleđa u život i formiranje savremenog identiteta lokalnih zajednica, s druge strane. U skladu sa tim, jedan segment projektnih aktivnosti biće usmeren na formulisanje preporuka i izradu okvira za integrisanje resursa industrijskog nasleđa Beograda u strategiju održivog razvoja na lokalnom nivou. Projektne aktivnosti u ovom segmentu će se zasnivati na rezultatima konferencije „Reke i industrijsko nasleđe — Mogućnosti (re)aktivacije napuštenih industrijskih objekata u Srbiji: izazovi i prakse“  i njihova implementacija će uključivati predstavnike različitih sektora društva relevantne za datu oblast. Drugi segment projektnih aktivnosti će biti usmeren na senzibilizaciju najšire javnosti o značaju koji postojeće zgrade i prostori koji su nekada služili potrebama različitih industrija, a koji su tokom nekoliko poslednjih dekada izgubili prvobitne namene (čak i postepeno napušteni i prepušteni fizičkom propadanju), imaju za lokalnu zajednicu i njen održivi razvoj. Projektne aktivnosti će se fokusirati na Opštinu Palilula, kao deo grada Beograda u kome postoje mnogobrojni kulturno istorijski značajni  objekti bez ikakve savremene funkcije i uloge u životu lokalne zajednice, a koji mogu poslužiti kao studija slučaja i primer mogućeg rešenja i za ostale gradove/opštine u Srbiji.
Kroz ove aktivnosti, opšti cilj projekta je da omogući prepoznavanje industrijskog nasleđa Beograda kao važnog činioca njegovog istorijskog i urbanog razvoja i potencijalnog generatora njegovog savremenog identiteta.

Celokupnu realizaciju projekta podržava Sekretarijat za kulturu Grada Beograda. Pojedini segmenti projekta realizuju se u saradnji s Kancelarijom za mlade GO Palilula.


Publikacija Mogućnosti (re)aktivacije napuštenih industrijskih objekata: RASKRŠĆA i PUTOKAZI
Industrijsko nasleđe - zaključci i preporuke
Industrijalizujmo se!