sr | en                  
   
 
 

BITI IZ/VAN – Ka redefinisanju kulturnog identiteta Srbije

 

Dvojezična (srpsko-engleski) štampana publikacija BITI IZ/VAN – Ka redefinisanju kulturnog identiteta Srbije predstavlja pokušaj pružanja doprinosa otvaranju javnog prostora za preispitivanje i dijalog na temu savremenog identiteta Srbije.  Cilj publikacije je da doprinese informisanosti domaće javnosti o višedimenzionalnosti procesa građenja ugleda zemlje i da podstakne pojedinačne i zajedničke inicijative građana i njihovo angažovanje u promeni negativne slike i repozicioniranju zemlje na međunarodnoj sceni.

Publikacija BITI IZ/VAN – Ka redefinisanju kulturnog identiteta Srbije se zasniva na rezultatima Međunarodne letnje akademije (Bez)granični identiteti (Beograd 25-31. avgust 2008.), koja je bila posvećena temi savremenog identiteta Srbije i različitim faktorima u njegovom formiranju i prezentaciji, u kontekstu aktuelnih evropskih integracija i s posebnim fokusom na ulogu emigracije u njima.  U vezi sa tim publikacija je usmerena na podsticanje aktivnog odnosa zemlje ka redefinisanju sospstvenog identiteta i statusa, pre svega, kroz uključivanje emigranata u date procese.

Publikacija obuhvata izabrane eseje polaznika Međunarodne letnje akademije (Bez)granični identiteti, zatim stručne tekstove relevantnih stručnjaka/inja u različitim društvenim disciplinama i oblastima istraživanja, kao i radove pojedinih umetnika/ca koji korespondiraju s temom publikacije.

Publikaciju možete preuzeti na adresi:

http://www.kulturklammer.org/BITI_IZVAN--TO_BE_FROM_OUT.pdfSadržaj publikacije:

Monika Mokre (Institut za studije kulture i istrazivanje pozorista Austrijske akademije nauka)
Da li identiteti ubijaju?


Vladimir Mihić (Univerzitet u Novom Sadu)
Evropski i(li) nacionalni identitet – sociopsihološka razmatranja


Nikolai Vukov (Institut za folklor Bugarske akademije nauka)
Postsocijalistički identiteti, transformacije i predstavljanja


Zoran Erić (Muzej savremene umetnosti Beograd)
Problem identiteta kroz prizmu video umetnosti u bivšoj Jugoslaviji


Tanja Ostojić (umetnica)
Prelaženje granica: Razvoj različitih umetničkih strategija


Rastislava Mirković (polaznica akademije (Bez)granični identiteti)
Srpski radnik-migrant u Evropi XX veka – od gostujućeg radnika do transnacionalnog preduzetnika

Iva Kolundžija (polaznica akademije (Bez)granični identiteti)
(BEZ )granični identiteti

Tomaž Evertovski (polaznik akademije (Bez)granični identiteti)
Studentski identitet

Inis Shkreli (polaznica akademije (Bez)granični identiteti)
Podeljeni identitet od ređen slovenskom i albanskom kulturom

Ivana Šramke (polaznica akademije (Bez)granični identiteti)
O smislu identiteta

Kalina Jordanova (polaznica akademije (Bez)granični identiteti)
Susedske (i)storije

Nela Milić (polaznica akademije (Bez)granični identiteti)
Putujući bioskop

Branimir Stojković (Fakultet političkih nauka Beograd)
Ka održivom kulturnom identitetu


Milena Dragićević Šešić (Univerzitet umetnosti, Beograd)
Kulturna politika, nacionalizam i evropske integracije


Boris Žujko (novinar)
Slike u glavama


Marius Stan (polaznik akademije (Bez)granični identiteti)
Srpski? Hmmm, zvuči poznato...

Tomas Džekson (polaznik akademije (Bez)granični identiteti)
Nerazrešeno pitanje srpskog identiteta

Daniela Meler (polaznica akademije (Bez)granični identiteti)
Srpski identitet: crna kutija?

Klaske Vos (polaznica akademije (Bez)granični identiteti)
Građenje puta napretka za prošlost Srbije

Jelena Krstić (polaznica akademije (Bez)granični identiteti)
Misija skoro pa (ne)moguća

Davor Džalto (umetnik, istoričar umetnosti)
Identitet iz-među


Realizaciju publikacije podržala je ERSTE Bank a.d. Novi Sad.Javna prezentacija publikacije BITI IZ/VAN