sr | en                  
   
 
 

SEĆANJE GRADA

 

IDEJA_

Projekat istražuje sećanje grada, kao i različite modele i načine za aktivaciju sećanja u urbanoj regeneraciji i formiranju identiteta grada, od onih koji spadaju u domen javnih politika do onih u domenu umetničkih i kulturnih praksi grupa i pojedinaca. Istraživanjem sećanja grada projekat se bavi na dva nivoa – kolektivnom i individualnom.

Projekat se zasniva na tezi da pored uloge definišućeg elementa kada je u pitanju identitet grada, kolektivno sećanje ima veliki potencijal za ostvarivanje kohezije zajednice i omogućavanje građanima da se identifikuju sa istorijom, materijalnim i nematerijalnim nasleđem grada u kome žive, što doprinosi jačanju osećaja pripadnosti, odgovornosti za i podsticanju angažovanja građana u usmeravanju njegovog razvoja.

KONTEKST_

Veliki broj savremenih gradova je tokom poslednjih nekoliko decenija svoj razvoj zasnovao na kulturi kao osnovnom pokretaču urbane i društveno-ekonomske regeneracije. Uspešni primeri ovakve prakse ukazuju na značajnu ulogu kolektivnog sećanja u formiranju identiteta grada, očuvanju njegove autentičnosti i izgradnji pozitivne slike kako kod svojih stanovnika tako i kod posetilaca. Pojedini primeri urbane regeneracije bazirane na eksploataciji resursa kulture pokazuju da se kolektivno sećanje grada, kao jedan od njih, može posmatrati i kao instrument urbanističkog planiranja i rekonstrukcije javnih gradskih prostora i kulturno-istorijskih celina.

Posmatran u datom kontekstu, Beograd kao grad koji se trenutno nalazi u fazi redefinisanja identiteta i repozicioniranja na regionalnom, evropskom i globalnom nivou, predstavlja primer grada čije bi sećanje, i ono u javnoj i ono u privatnoj sferi, moglo da postane važan faktor kako u određivanju ključnih generatora identiteta i revitalizaciji materijalnog i nematerijalnog nasleđa kao stubova njegovog urbanog kontinuiteta, tako i u snaženju urbanog kolektiviteta i uključenosti građana u planiranje budućnosti grada.     

Specifičan značaj i potencijal sećanja za urbanu i socijalnu regeneraciju Beograda može se argumentovati činjenicom da su materijalni tragovi istorije grada u velikoj meri uništeni, da ne postoji jasno definisana politika sećanja, komemoracije i obeležavanja mesta sećanja, kao i da gradu preti novo brisanje slojeva istorije, narativnosti i memorije pojedinih njegovih delova usled ubrzanog razvoja grada i intenziviranja njegove izgradnje i modernizacije tokom poslednje decenije, procesa koji se najčešće ne zasnivaju na očuvanju kontinuiteta urbanog razvoja i istorije grada, kao ni na inkluziji njegovog materijalnog i nematerijalnog nasleđa.

AKTIVNOSTI_

I Realizacija umetničkog rada i izložbe umetnice Dušice Dražić na temu mesta individualnog/privatnog sećanja (Kulturni centar Beograda, 17. avgust - 1. septembar 2011)

Individualno/privatno sećanje građana Beograda i mogući uticaj na planiranje razvoja grada zasnovanog na poštovanju i očuvanju autentičnosti i specifičnog identiteta pojedinih delova grada biće predmet umetničkog projekta umetnice Dušice Dražić.

U kontekstu projekta Sećanje grada rad i izložba Dušice Dražić Blue Print biće tretirani kao ilustracija značaja beleženja usmene istorije i individualnog sećanja stanovnika grada za očuvanje autentičnosti i identiteta jedne urbane celine koja se nalazi van centralnog gradskog jezgra, i koja je i sama uobličena i definisana intimnim/privatnim sećanjem i istorijama svojih stanovnika.

II Međunarodni simpozijum „SEĆANJE GRADA - Politike i prakse uključivanja i očuvanja sećanja u razvoju grada“ (Kulturni centar Beograda, 12-13. septembar 2011)

Simpozijum se zasniva na tezi da preispitivanje i kritičko sagledavanje zajedničke prošlosti predstavlja nužan preduslov kvalitetnog razvoja zajednice, kao i da sećanje predstavlja definišući element u formiranju identiteta grada, doprinosi građenju pozitivne slike kod njegovih stanovnika i posetilaca, negovanju njegove prepoznatljivosti i sticanju ugleda na međunarodnom nivou.

Cilj simpozijuma je da ukaže na značaj istraživanja, očuvanja, i komuniciranja mesta kolektivnog sećanja, materijalnog i nematerijalnog nasleđa, kao i da doprinese podsticanju relevantnih institucija i svih društvenih aktera na preuzimanje aktivnije uloge u revitalizaciji i aktivaciji sećanja u razvoju zajednice.
 
III Realizacija radionica i predstavljanje rezultata radionica u javnom prostoru Trga Slavija (septembar 2011 - januar 2012)

Predmet istraživanja ovog segmenta projekta je sećanje i istorija gradskog Trga Slavija kao javnog prostora sa izraženim kolektivnim identitetom i mestom od opšteg značaja za prošlost Beograda. Konkretan rezultat ove aktivnosti će biti skice/radovi  učesnika radionica za intervencije u javnom prostoru Trga Slavija i realizacija pojedinih instalacija takođe nastalih kao rezultat radionica. 

IV Objavljivanje štampane publikacije o rezultatima projekta (januar 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partner_ Brunch

Prijatelj projekta_
Kulturni centar Beograda

Podrška realizaciji projekta_

Austrijski kulturni forum Beograd | ERSTE Stiftung | Fond za otvoreno društvo - Srbija | GO Vračar | Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije | Swiss Arts Council Pro Helvetia

 


PUBLIKACIJA O REZULTATIMA PROJEKTA
RADIONICE
MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM