sr | en                  
   
 
 

Konferencija REKE I INDUSTRIJSKO NASLEĐE

 

DEB 2007: REKE I INDUSTRIJSKO NASLEĐE

Konferencija

„Reke i industrijsko nasleđe — Mogućnosti (re)aktivacije napuštenih industrijskih objekata u Srbiji: izazovi i prakse“

Beograd, Sava Centar, 17-18. septembar 2007.

U okviru manifestacije Dani evropske baštine 2007 čija je noseća tema bila „Reke-tokovi nasleđa“ u Beogradu je u Sava Centru 17. i 18. septembra održana konferencija „Reke i industrijsko nasleđe — Mogućnosti (re)aktivacije napuštenih industrijskih objekata u Srbiji: izazovi i prakse“. Konferenciju je organizovalo udruženje KULTURKLAMMER - Centar za kulturne interakcije u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Pančevo i udruženjima Kulturni front, Asocijacija za rehabilitaciju kulturnog nasleđa ARCH i Europa Nostra, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, Grada Beograda, Ambasade Republike Francuske i Opštine Pančevo.

U radu konferencije aktivno je učestvovalo oko sto trideset (130) učesnika/ca, profesionalaca aktivnih u oblasti zaštite, valorizacije i revitalizacije industrijskog nasleđa iz cele Republike Srbije. Profil učesnika/ca je bio raznovrstan i kretao se od predstavnika/ca relevantnih ustanova i organizacija iz Srbije, preko kulturnih i turističkih agenata i operatera, stručnjaka u oblasti upravljanja baštinom i drugim relevantnim oblastima, do predstavnika državne uprave i lokalnih samouprava. Jednom rečju među učesnicima/ama konferencije bili su zastupljeni predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora relevantni za datu oblast. Pored toga, u radu konferencije je učestvovalo i dvadeset devet (29) referenata, stručnjaka iz Srbije, zemalja najbližeg okruženja i pojedinih zemalja Evropske Unije koji su predstavili svoja iskustva i aktivnosti u oblasti zaštite i revitalizacije industrijskog nasleđa.

U fokusu konferencije su bila domaća i strana iskustva u domenu valorizacije i reutilizacije industrijskog nasleđa, kako u kulturne / neprofitne, tako u komercijalne / profitne svrhe. Sve prezentacije i izlaganja na konferencija bila su u skladu s njenim ciljem da ukaže na značaj i mogućnosti revitalizacije i korišćenja napuštenih industrijskih prostora, kako u Beogradu, tako i u Srbiji, kao i njihovog uključivanja u ekonomski i širi socio-kulturni razvoj društva.

Upoznavanje sa pozitivnim iskustvima i uspešnim praksama iz Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Mađarske, Slovenije, Makedonije i Hrvatske pružilo je učesnicama/ima konferencije mogućnost da steknu uvid u raznovrsnost inovativnih metoda valorizacije, revitalizacije i kvalitetne eksploatacije industrijskog nasleđa.

Posebno značajan segment konferencije predstavljale su prezentacije primera uspešnih praksi i inicijativa iz Srbije, čime je ostvaren cilj konferencije da naglasi potrebu zaštite i odgovornijeg odnosa prema industrijskom nasleđu, kao i potrebu uključivanja različitih društvenih aktera u taj proces. Prema komentarima učesnika/ca pomenuta izlaganja predstavljaju značajan podsticaj domaćoj stručnoj javnosti za dalje delovanje u datoj oblasti.
Završnicu konferencije predstavljala je panel diskusija „Mogućnosti (re)aktivacije napuštenih industrijskih objekata u Srbiji“ koja je bila posvećena definisanju prioriteta i strategija za unapređenje trenutnog stanja u oblasti industrijskog nasleđa u Srbiji. Diskusija je vođena u formi otvorenog dijaloga između učesnika/ca i panelista među kojima su bili predstavnici državne i lokalne uprave, donosioci odluka i predstavnici relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog sektora. Konkretan rezultat panel diskusije predstavljaju preporuke i definisani pravci daljeg delovanja koji će poslužiti kao osnova za dalji rad u datom pravcu.

U okviru zvaničnog programa konferencije učesnici/ce su imali/e mogućnost da učestvuju u programu „Reanimacija industrijskog nasleđa u Srbiji - studija slučaja: Spomenici industrijske kulture Pančeva“ koji je održan u Pančevu 17. septembra, u okviru koga je organizovan obilazak spomenika industrijske kulture Pančeva i radionica„Identifikovanje ključnih prepreka i mogućih rešenja za aktivaciju postojećih razvojnih potencijala industrijskog nasleđa u Srbiji“. Takođe, u toku drugog dana konferencije, 18. septembra, za učesnike/ce konferencije je organizovan obilazak znamenitih industrijskih objekata Beograda uz stručno vođenje predstavnika udruženja Asocijacija za rehabilitaciju kulturnog nasleđa ARCH.

Prezentacije učesnika
Program konferencije
Program Pančevo
O konferenciji