sr | en                  
   
 
 

SERBIE MOBILE_Između dva stajališta

 


Osnovno polazište projekta SERBIE MOBILE _ Između dva stajališta predstavlja pitanje ne samo savremenog identiteta jedne zemlje, obeležene mnogim negativnim atributima, uloge i doprinosa različitih socio-demografskih grupa i kategorija njegovom formiranju, već i pitanje načina njegovog komuniciranja i prezentacije zemlje.Projekat
i međunarodna letnja akademija (Bez)granični identiteti, kao centralna aktivnost projekta, koja će se održati u Beogradu u periodu 25 - 31. avgust 2008. godine, pokreću pitanja savremenog identiteta Srbije i načina njene prezentacije u svetu, analizirajući, sa jedne strane, koncepte formiranja identiteta zemalja u tranziciji, njihovog usklađivanja s nastajućim evropskim identitetom i pozicioniranja na evropskom i svetskom kulturnom tržištu i, s druge strane, kompleksne procese formiranja i prezentacije savremenog identiteta Srbije i faktore koji na te procese utiču.

Usled negativnih posledica višedecenijske jednodimenzionalne prezentacije kulture i identiteta Srbije na međunarodnom nivou – koja nema mnogo veze sa savremenom Srbijom i, u većini slučajeva, odražava negativne kulturološke fenomene nastale usled poremećenog vrednosnog sistema, društveno-ekonomske krize i izolacije u kojoj je zemlja bila tokom poslednje decenije XX veka – raznovrsnost kultura i pripadajućih identiteta građana Srbije postala je sasvim nevidljiva. U cilju promene negativne reputacije koju Srbija uživa i približavanja njenog savremenog identiteta nastajućem evropskom identitetu, smatramo da je potrebno započeti kritičko preispitivanje faktora koji utiču na formiranje savremenog identiteta zemlje i identifikovati adekvatne načine njegovog komuniciranja i promocije.

U datom kontekstu, dijaspora je prepoznata kao činilac koji u velikoj meri utiče na percepciju jedne zemlje i koji može značajno doprineti njenoj afirmaciji na međunarodnoj sceni, promeni negativne reputacije koju Srbija uživa već duži vremenski period u svom bližem i daljem okruženju, kao i približavanju njenog savremenog identiteta nastajućem evropskom identitetu.

Na žalost, nepostojanje sistematičnog i kvalitetnog odnosa države Srbije prema dijaspori u prošlosti je samo još jedan od razloga zbog koga su ovi ljudi najčešće ceo život proveli u veštački stvorenom vakumu, gradeći svoj identitet na osećaju pripadnosti imaginarnoj matičnoj zajednici i otuđenosti od svakodnevnog životnog okruženja. Ponekad se čini da su autobusi između dva odredišta jedina stvarnost i sigurna teritorija za ispoljavanja identiteta ovih ljudi.

Verujemo da podsticanje aktivnog odnosa zemlje ka izgradnji sospstvenog identiteta i statusa na međunarodnom nivou, pre svega, kroz uključivanje migranata i predstavnika dijaspore u date procese, može postati moćan mehanizam promene negativne slike zemlje i njene kvalitetne prezentacije van njenih granica, njena veza sa bližim i daljim okruženjem. Istovremeno, na taj način, omogućilo bi se i dijaspori da se identifikuje i izgradi zdrav odnos prema kulturi za koju je vezuje osećaj pripadnosti i postane ne samo značajan faktor u procesu građenja savremenog identiteta Srbije, već i njen kvalitetan promoter u inostranstvu.

Projekat podržavaju:


Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije
ERSTE Bank a.d. Novi Sad.

Erste BankAustrijski kulturni forum Beograd
Francuski kulturni centar u Beogradu
Međunarodna letnja akademija