sr | en                  
   
 
 

BG LOG :: Memorijski arhiv Beograda

 

Kako sećanje građana utiče na život i povezanost unutar zajednice?
Kako se prošlost nastavlja i postaje deo sadašnjosti?
Kako čuvamo narativnost zajednice kroz usmeno prenošenje, beleženje, vizuelno komuniciranje sećanja njenih članova...?
Na koji način se privatne istorije i sećanja mogu učiniti prisutnim u javnom prostoru? - neka su od pitanja kojima se bavi projekat BG LOG :: Memorijski arhiv Beograda


Kontekst

Kao deo šireg tranzicionog okruženja, urbana sredina Beograda je tokom poslednjih dvadeset godina značajno izmenjena. Pored intenzivne izgradnje i modernizacije grada, procesa koji se najčešće ne zasnivaju na očuvanju kontinuiteta njegovog urbanog i kulturno-istorijskog razvoja, promene se mogu uočiti i u načinu uređenja i korišćenja javnih prostora. Transformacija javnih prostora je često uzrokovana njihovim prilagođavanjem komercijalnim sadržajima i rekonstrukcijom koja podrazumeva brisanje slojeva prošlosti, narativa i sećanja zajednice koji te prostore ispunjavaju, čineći ih sve manje dostupnim i oblikovanim prema potrebama građana.
Jedan od ključnih razloga za takvo stanje je to što u promenama koje se dešavaju u gradskom pejsažu i tkivu Beograda, a posledično i u načinu i kvalitetu života, često ne prethodi javni dijalog o smernicama razvoja grada koji uključuje građane i sve značajne aktere. S druge strane, pozitivna iskustva gradova u kojima je uspešno sprovedena urbana regeneracija ukazuju na važnost uključivanja građana u procese planiranja i usmeravanja lokalnog razvoja, kao i na veliki potencijal koji sećanje ima u tim procesima.

Ideja

Projekat počiva na uverenju da jačanje kulture sećanja i komuniciranje sećanja u javnoj sferi može doprineti povezivanju i zajedničkom delovanju građana kojim bi ostvarili uticaj na oblikovanje i razvoj svog okruženja i zajednice kojoj pripadaju. Zbog toga će u okviru projekta biti primenjene različite forme socio-kulturne animacije građana u oblasti kulture sećanja, dok će jedan segment aktivnosti biti usmeren na komuniciranje sećanja u javnoj sferi organizovanjem izložbe artefakata prikupljenih i nastalih u okviru projekta, oformljavanjem digitalnog arhiva dostupnog na internetu, intervencijama u javnom prostoru.  

Zasnovan na radu sa zajednicom, projekat ispituje u kojoj meri kultura sećanja jedne urbane sredine utiče na osnovne principe njenog funkcionisanja – povezanost unutar zajednice, osećaj pripadnosti urbanom kolektivu, briga i odgovornost pojedinca za zajedničko dobro i kvalitet životnog okruženja. U skladu sa tim, projekat će biti realizovan kroz aktivnosti koje će učesnicima omogućiti da istražuju, diskutuju i primene različite politike i prakse sećanja u saradnji sa umetnicima, stručnjacima, lokalnim organizacijama i svim zainteresovanim za projekat.

Projekat je zamišljen kao angažovan obrazovno-kreativni proces koji će obuhvatiti dve grupe aktivnosti:

I Radionice sa građanima

U okviru projekta biće organizovan niz diskusionih, umetničkih i istraživačkih radionica namenjenih građanima Beograda tokom kojih će se oni, kroz saradnju s umetnicima, kulturnim delatnicima i stručnjacima relevantnih profila, baviti istraživanjem i beleženjem usmenih istorija, ličnog i kolektivnog sećanja vezanih za različite aspekte života i prošlosti Beograda. Metode i forme animacije građana koje će biti primenjene u okviru radionica će obuhvatiti: izlaganja/predavanja o lokalnoj istoriji, razgovore/diskusije u grupi, grupno-istraživački rad, kao i praktičan rad u različitim formama i medijima umetničkog izražavanja.
Jedan od ciljeva radionica jeste da se kroz zajednički rad i razmenu prikupe predmeti koji beleže sećanje zajednice, kao i da se njihovom obradom, ali i kreiranjem novih artefakata dođe do sadržaja koji će biti publikovan u okviru digitalnog arhiva projekta dostupnog na internetu.

II Javno predstavljanje rezultata radionica – komuniciranje sećanja u javnoj sferi

Ovaj segment projekta biće realizovan kroz publikovanje i javno predstavljanje rezultata radionica. Cilj ove aktivnosti je da ukaže na značaj i potrebu očuvanja sećanja zajednice, kao važnog preduslova njenog kvalitetnog razvoja i funkcionisanja. U okviru projekta planirana je promocija postojeće Mape sećanja Vračaraca dostupne na http://www.kulturklammer.org/dani-za-secanje/
...................................................................................................................................
Projekat se realizuje u saradnji sa Udruženjem penzionera Vračara i Dečijim kulturnim centrom Majdan.
Realizaciju projekta podržali su Sekretarijat za kulturu Grada Beograda i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
JAVNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA PROJEKTA
Blog
Radionice sa građanima