sr | en                  
   
 
 

Radionice sa građanima

 
Okosnicu projekta BG LOG :: Memorijski arhiv Beograda predstavlja serija diskusionih, umetničkih i istraživačkih radionica namenjenih građanima Beograda tokom kojih će se oni, kroz saradnju s umetnicima, kulturnim delatnicima i stručnjacima relevantnih profila, baviti istraživanjem i beleženjem usmenih istorija, ličnog i kolektivnog sećanja vezanih za različite aspekte života i prošlosti Beograda.

Metode animacije učesnika/ca radionica zasnivaju se na iskustvima projektnog tima stečenim tokom realizacije projekta Nedelja za sećanje čiji je krajnji rezultat interaktivna on-line Mapa sećanja Vračaraca i obuhvatiće sledeće:

1. Razgovore, grupne diskusije i intervjue u cilju prikupljanja i beleženje usmenih istorija, ličnih i kolektivnog sećanja stanovnika/ca Beograda;

2. Razmenu i sakupljanje predmeta iz prošlosti (stare fotografije, članci iz novina, knjige, stara pisma i razglednice i drugi predmeti koji beleže sećanje zajednice);

3. Kreativan praktičan rad na obradi prikupljenog i zabeleženog materijala i informacija – tehnička obrada i digitalizacija štampanog, audio, foto i video materijala, kreiranje novog materijala na osnovu sadržaja obrađivanih u toku radionice;

4. Rad na realizaciji umetničkog projekta usmerenog na komuniciranje sećanja u javnosti u saradnji sa umetnicima uključenim u projekat.

Tokom radionica učesnici/e će imati priliku da diskutuju, razmatraju i primene različite prakse i politike sećanja i da učestvuju u mapiranju, beleženju i komuniciranju sećanja grada u kome žive. U okviru segmenta predviđenog za praktičan rad oni će obrađivati materijal iz ličnih/porodičnih arhiva, kao i arhivsku građu dostupnu za javno korišćenje (audio/video zapisi, novinski članci, pisma, razglednice, mape, ulaznice za društvene događaje - bioskop, igranke, pozorište, planovi kuća ili drugi predmeti/dokumenti koji beleže sećanje Beograda).

Cilj radionica je da se doprinese trajnom pamćenju i čuvanju od zaborava mesta i narativa od značaja za istoriju i identitet Beograda viđenih iz perspektive njegovih stanovnika, kao i onoga što spada u domen usmenih i ličnih istorija i priča građana/ki Beograda. Pored toga, radionice imaju za cilj podsticanje angažovanog i odgovornog odnosa građana prema očuvanju sećanja i kulturnog nasleđa i promociji vrednosti grada u kome žive. U skladu sa tim, artefakti prikupljeni i nastali u okviru projekta kao rezultat razgovora, sakupljanja i zajedničkog rada učesnika radionice, biće publikovani u okviru digitalizovanog arhiva koji će biti dostupan na internetu, kao i kroz javnu prezentaciju rezultata radionica koja će biti organizovana u vidu niza intervencija u javnim prostorima, izložbu, publikovanje štampanog materijala, što će poslužiti kao sredstvo saopštavanja i povećanja vidljivosti sećanja građana u javnosti.

Učesnice/i: Program je zamišljen kao angažovan obrazovno-kreativni proces otvoren za sve zainteresovane građane/ke, ali će primarno biti fokusiran na dve starosne kategorije učesnika/ca – starije građane/ke i mlade. Program teži da doprinese uspostavljanju međugeneracijskog dijaloga na temu sećanja zajednice i, u tom cilju, biće realizovan kroz povezivanje, komunikaciju i zajednički rad ovih grupa građana. 

Radionice vodi umetnica Nela Milić* u saradnji sa umetnicima, kulturnim delatnicima i relevantnim stručnjacima uključenim od strane organizacije Kulturklammer.
..............................................
*Nela Milić, vizuelna umetnica i autorka tekstova u oblasti medija i umetnosti, doktorantkinja na Goldsmiths University u Londonu, gde se bavi proučavanjem grada kao mesta spektakla i kulture protesta. Nelina bogata karijera obuhvata umetničko i političko novinarstvo, produkciju umetničkog i dokumentarnog filma i ostvarenje u produkciji i programiranju kulturne industrije. U svom višegodišnjem umetničkom i akademskom istraživačkom radu Nela se bavi oblašću sećanja, načinima na koje različite zajednice i kolektivi održavaju i neguju kulturu sećanja, kao i načinima na koje sećanje utiče i oblikuje te zajednice i kolektive.
..............................................
Radionice su deo projekta BG LOG :: Memorijski arhiv Beograda koji realizuje KULTURKLAMMER-centar za kulturne interakcije u saradnji sa Udruženjem penzionera Vračara i Dečijim kulturnim centrom Majdan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.