sr | en                  
   
 
 

Misija

 

Misija udruženja KULTURKLAMMER Centar za kulturne interakcije posvećena je podsticanju angažovanog i kritičkog razmišljanja i delovanja pojedinaca i zagovaranju i omogućavanju kulturnog razvoja zajednice zasnovanog na građanskoj participativnosti, integrativnom pristupu i međusektorskoj saradnji.