sr | en                  
   
 
 

Osnivači

 

Jelisaveta Mihajlović je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i svoje postdiplomske studije je završila iz Konzervacije i razvoja graditeljskog nasleđa na Akademiji Istropolitani Novoj u Slovačkoj. Trenutno radi kao istrazivač na Nortambria Univerzitetu u Njukaslu, Velika Britanija, gde je i kandidat na doktorskim studijama.

Katarina Tojić je diplomirala na Filološkom fakultetu na Katedri za Opštu književnost i teoriju književnosti i završila magistarske studije na Grupi za menadžment u kulturi i kulturnu politiku u okviru interdisciplinarnih postdiplomskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Marijana Simu je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Grupi za istoriju umetnosti i magistrirala na Grupi za menadžment u kulturi i kulturnu politiku u okviru interdisciplinarnih postdiplomskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Organizacija je osnovana 2007. godine sa sedištem u Beogradu.